iemand is aan het stemmen
Provinciale Statenverkiezingen

15 maart zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Hoe werken de verkiezingen en waar kun je op stemmen?

Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen in Nederland. De Provinciale Staten bepalen het beleid van een provincie. Ze maken bijvoorbeeld beslissingen over de aanleg van provinciale wegen of de plekken waar een industrieterrein mag worden gebouwd. Ook houden ze toezicht op de waterschappen. Er zijn 21 waterschappen in Nederland. De waterschappen beschermen ons tegen overstromingen, houden het natuurwater schoon en zorgen dat we een goede hoeveelheid water hebben, bijvoorbeeld door het grondwaterpeil te regelen.