Wat is de Partij voor de Dieren?

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren

Wat is de Partij voor de Dieren?

Gepubliceerd: 3-7-2017

Laatste update: 09-12-2023

In het begin werd er lacherig gedaan over een speciale partij voor dierenbelangen, maar inmiddels ziet een flinke groep mensen ze als een serieus politiek alternatief. Hun zichtbaarheid en principiële houding wordt door kiezers gewaardeerd. Waar staat de PvdD nog meer voor?

Redacteur: Leonard Ornstein

In deze video legt NOS op 3 kort uit wat de belangrijkste standpunten zijn van PvdD en waar de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen (2023) voor staat:

Wil je ook weten waar de andere politieke partijen voor staan? Bekijk dan hier de hele video. 

Wat wil de Partij voor de Dieren?

De Partij voor de Dieren zet zich vanaf hun oprichting in voor dierenrechten. Dat wordt uit de naam al duidelijk. Kernpunt van de partij is de overtuiging dat de rechten van dieren opgenomen moeten worden in de Grondwet. Het gaat hierbij om verschillende categorieën dieren, zowel wilde dieren als huisdieren en dieren in een boerderij, laboratorium, circus en dierentuin. Dieren zijn net als mensen levende wezens met bewustzijn en gevoel. Dieren hebben daarom het morele recht op een respectvolle behandeling door mensen, vindt de partij.

De partij richt zich tegen de bio-industrie, tegen boeren die aan intensieve veehouderij doen, jagers en vaak ook de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De partij stelt veel Kamervragen. Moet er geen verbod komen op de jacht? Zijn dierentuinen niet een vorm van dierenmishandeling? Waarom worden megastallen niet verboden? 

varkens

Op initiatief van de partij debatteert de Tweede Kamer over onderwerpen waar het eerder weinig over ging, zoals over de bouw van megastallen, de onwenselijke omstandigheden van vee- en diertransporten en het stimuleren van biologische landbouw. Ze vinden wisselende partners aan hun zijde, zoals dierenvriend Dion Graus van de PVV, maar ook meer voor de hand liggende bondgenoten als GroenLinks.

pvdd_congres1
Leden van de Partij voor de Dieren stemmen tijdens een congres van de partij.

De PvdD wordt inmiddels ook serieus genomen op andere thema’s dan alleen dierenwelzijn, en heeft zelf ook gekozen voor verbreding. Op het gebied van duurzaamheid, zorg, wonen of onderwijs doet de partij eigen voorstellen en sluit ze coalities met andere politieke partijen.

Ook milieu is een speerpunt van de partij. Om de enige planeet die we hebben leefbaar te houden, wil de PvdD de economie drastisch vergroenen en 'onthaasten'. Niet duurzaam gedrag zou moeten worden beboet of belast. Banken en multinationals worden ‘de roofdieren’ van het huidige stelsel genoemd en zij moeten worden aangepakt. De werkweek moet korter worden en een basisinkomen moet worden ingevoerd. De partij verbreedt kortom, maar dierenrechten blijven hoog in het vaandel staan.

"En voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie."

Hoe ontstaat de Partij voor de Dieren?

Oprichters van de partij Marianne Thieme, Ton Dekker en Lieke Keller werken voordat ze in de politiek actief worden bij organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn, Wakker Dier en Bont voor Dieren. Op 28 oktober 2002 richten zij de opvallende, nieuwe politieke partij op. Ze doen dit omdat ze ontevreden zijn over de manier waarop de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij omgaat met dierenrechten.

De wijze waarop de mens dieren gebruikt, vormt de grootste bedreiging voor de ecologie van de aarde.

Marianne Thieme (2012)

Marianne Thieme wordt lijsttrekker. Ze krijgt veel media-aandacht, maar de eerste jaren lukt het de partij niet om een zetel te halen in de Tweede Kamer, Eerste Kamer of het Europees Parlement. Pas in 2006 slaagt de PvdD er in om met twee zetels in de Tweede Kamer te komen. Marianne Thieme en Esther Ouwehand nemen plaats in de zetels.

"De entree van Marianne Thieme en Esther Ouwehand in de Tweede Kamer is niet onopgemerkt voorbij gegaan."

De PvdD telt veel vrouwen: Begin 2019 zijn zes van de negen vertegenwoordigers die namens de partij in de Tweede en Eerste Kamer en het Europees parlement zitting hebben, vrouw. Bij de lijsttrekkersdebatten rondom de landelijke verkiezingen in 2017 is Thieme zelfs de enige vrouwelijke lijsttrekker, een positie die haar niet slecht uitkomt. Want als vrouw tussen de mannen genereert ze veel media-aandacht.

pvdd_ouwehand

Esther Ouwehand en Marianne Thieme tijdens het debat over water- en hagelschade.

Thieme voelt goed aan hoe ze actie moet voeren. Een opvallende actie is de vegetarische Buitenhofbarbecue. Deze vleesloze barbecue als begin van het zomerreces is er voor het eerst in 2005 en is het groene antwoord op de traditionele, met worsten, hamburgers en kippenpoten gevulde barbecue voor de Kamerleden. De vega-barbecue wordt op dezelfde dag georganiseerd op het Plein voor de Tweede Kamer. Een duidelijk protest tegen de kiloknaller-barbecue een paar meter verderop in de tuin van de Tweede Kamer.

De aanwezigen op de vega-bbq over het functioneren van de PvdD en de alternatieve barbecue.

De geloofsovertuiging van Thieme en van senator Niko Koffeman leidt soms tot intern gedoe in de partij. Beiden zijn zevendedagsadventist: een steil, protestants kerkgenootschap. Lijstduwer Maarten ’t Hart noemt in 2007 de stroming ‘een religieuze sekte’ en vindt het slecht voor het imago van de partij dat twee van de gezichtsbepalende PvdD-politici actief zevendedagsadventist zijn. Thieme en Koffeman trekken zich er weinig van aan en vinden dat geloofsovertuiging en partijstandpunten niet botsen met elkaar. ’t Hart bindt uiteindelijk in.

"Ik snap wel dat mensen willen weten of het eens sekte is, maar het blijft niet uitmaken. Ook al geloof ik in kabouters."

Waar staat de partij nu?

Vanaf de oprichting in 2006 telt de fractie twee leden, hetzelfde zetelaantal haalt de PvdD bij de verkiezingen in 2010 en 2012. De club heeft na zeventien jaar zijn plek veroverd in het Nederlandse, politieke landschap. De partij heeft zetels in de Eerste Kamer en in het Europees parlement. Ook is het vertegenwoordigd in 12 provincies. En de verdrievoudiging van hun zetelaantal in 2021 (van twee naar zes zetels) laat zien dat de one issue-partij gewaardeerd wordt en zichtbaar is gebleken.

In september 2019 kondigt Marianne Thieme na dertien jaar haar vertrek uit de Tweede Kamer aan. Ze gaat zich inzetten voor de opbouw van een internationale politieke beweging voor dierenrechten. Esther Ouwehand is de nieuwe lijsttrekker.

vertrek van Marianne Thieme Tweede Kamer Partij voor de Dieren
Marianne Thieme feliciteert Esther Ouwehand.

In het kort

  • Op 28 oktober 2002 wordt de Partij voor de Dieren opgericht: de partij die opkomt voor de belangen van dieren. Kernpunt van de partij is de overtuiging dat de rechten van dieren verankerd moeten worden in de Grondwet.

  • Tegenwoordig wordt de PvdD ook serieus genomen op andere thema’s op het gebied van duurzaamheid, zorg, wonen en onderwijs.

  • In 2006 slaagt de PvdD er in om met twee zetels in de Tweede Kamer te komen. In de jaren erna heeft ze haar plek veroverd in de landelijke, lokale en Europese politiek.

En je weet het!

Anderen het laten weten?

auteur

Door Leonard Ornstein

Ook interessant om te weten