Welke internationale organisaties bestaan er?

Gepubliceerd: 13-05-2022

Laatste update: 02-05-2024

Om de wereld veiliger en welvarender te maken, zijn enorm veel internationale organisaties opgericht. Grote zaken als veiligheid, mensenrechten, klimaatverandering, gendergelijkheid, honger en armoede kan een land vaak niet alleen oplossen. Daarom is het belangrijk dat landen van over de hele wereld op deze vlakken samenwerken. Nederland is lid van verschillende internationale organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de Verenigde Naties, de Europese Unie, de NAVO, Europol en het Internationaal Strafhof. In deze serie duiken we in een paar van deze organisaties. We bekijken hoe ze zijn ontstaan en wat ze allemaal doen.

Welke internationale organisaties bestaan er?

1

Wat is de VN?

De Verenigde Naties (VN) is een samenwerkingsorganisatie van maar liefst 193 landen. De VN is opgericht aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, in 1945. Het doel hiervan was om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. 51 landen ondertekenden toen het handvest, waarin de belangrijkste doelen van de Verenigde Naties staan. Denk bijvoorbeeld aan het bewaken van de internationale vrede en veiligheid en het beschermen van mensenrechten. In deze story ontdek je meer over de geschiedenis en de verschillende organen van de VN.

2

Wat doet de NAVO?

Na de Tweede Wereldoorlog is Europa verdeeld in twee machtsblokken. Aan de ene kant de West-Europese landen in de kapitalistische, Amerikaanse invloedssfeer. En aan de andere kant de Oost-Europese landen in de communistische invloedssfeer van de Sovjet-Unie. Om de Westerse democratieën te beschermen tegen de dreiging van het communisme wordt in 1949 de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) opgericht. Hiermee is de militaire samenwerking, tegenwoordig bestaande uit 32 landen, een feit. Meer over de NAVO en de inzet van het belangrijke Artikel 5 bekijk en lees je in deze story.

navo militairen met vlaggen

Wat doet de NAVO?

3

Hoe is de Europese Unie ontstaan?

De oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) in 1952 wordt gezien als de eerste stap richting een Verenigd Europa. Met deze samenwerking van zes Europese landen hopen ze een verwoestende oorlog in de toekomst te voorkomen. Kolen en staal zijn namelijk nodig voor het produceren van wapens. De samenwerking blijkt succesvol en meer landen sluiten zich aan. Voorop staat een interne markt met vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal, maar ook op politiek vlak gaan ze meer samenwerken. Dit leidt uiteindelijk in 1992 tot het ontstaan van de Europese Unie (EU). Ontdek in deze story meer over het ontstaan van de EU, de invoering van de euro en het uitgroeien tot een hechte samenwerking van 27 lidstaten.

ontstaan van de Europese Unie

Hoe is de Europese Unie ontstaan?

4

Wat is het Internationaal Strafhof?

Om te voorkomen dat grote oorlogsmisdaden onbestraft blijven wordt in 2002 het Internationaal Strafhof opgericht. Dit onafhankelijke hof kan personen vervolgen die verdacht worden van oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Het leidde afgelopen jaren tot veel vervolgingen en vier daadwerkelijke veroordelingen. Waar vindt het Internationaal Strafhof zijn oorsprong en waarom lukte het niet om meer misdadigers te veroordelen? Bekijk de story.

rechtbank Internationaal Strafhof tijdens zitting in Den Haag

Wat is het Internationaal Strafhof?

En je weet het!

Anderen het laten weten?

Ook interessant om te weten