Hoe gaan we in Nederland om met water?

nederland beschermen tegen water

Gepubliceerd: 15-03-2023

Laatste update: 20-03-2023

Al eeuwenlang moeten dammen, stuwen en kilometers dijken onze laaggelegen gebieden beschermen tegen water. Die strijd kent grote dieptepunten, zoals de watersnoodramp in 1953, maar ook technische hoogstandjes, zoals de bouw van de Deltawerken. Nederland verwacht nieuwe uitdagingen. Door klimaatverandering krijgen we te maken met extremere buien en een snel stijgende zeespiegel. In deze serie kijken we hoe Nederland zich tegen het water beschermd, hoe de waterschappen ons hierbij helpen en hoe groot de kans is dat het water straks bij jou over de drempel komt.

Hoe gaan we in Nederland om met water?

1

Hoe verliep de Watersnoodramp van 1953?

In 1953 vindt de grootste naoorlogse natuurramp in de Nederlandse geschiedenis plaats: de Watersnoodramp. Grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant overstromen. Het water komt meters hoog en hele dorpen komen onder water te staan. Veel mensen verdrinken en tienduizenden mensen moeten vluchten. Wat er in die dagen gebeurde, ontdek je in dit verhaal.

Hoe verliep de Watersnoodramp van 1953?

2

Wat zijn de Deltawerken?

Voordat de Watersnoodramp van 1953 plaatsvindt, waarschuwt ingenieur Johan van Veen van Rijkswaterstaat al jaren dat de dijken te laag en te zwak zijn. Maar hij wordt lange tijd niet serieus genomen en tijdens de Watersnoodramp blijkt Johan gelijk te krijgen. Mede door zijn inspanningen liggen er na de Watersnoodramp van 1953 al plannen op tafel om toekomstige overstromingen te voorkomen. Het is het begin van de Deltawerken. De bouw van de Deltawerken is een enorm project, waarbij verschillende sluizen, stormvloedkeringen en dammen worden gebouwd die Nederland moeten beschermen tegen de zee. Ontdek er hier meer over.

Wat zijn de Deltawerken?

3

Wat doet een waterschap?

Een waterschap is een democratisch gekozen overheidsorganisatie die zich volledig richt op waterbeheer. Waterschappen regelen bijvoorbeeld het grondwaterpeil, beschermen Nederland tegen overstromingen en zuiveren ons rioolwater. Het eerste waterschap ontstond al in 1255. Begin 20ste eeuw waren het er maar liefst 2600. Nu tellen we er nog 21. In deze story lees en bekijk je meer over de taken van een waterschap.

water vasthouden door zandzakken te gebruiken

Wat doet een waterschap?

4

Staat jouw huis straks onder water?

Door klimaatverandering stijgt onder andere de zeespiegel en krijgen we in Nederland te maken met extremere buien. Hierdoor zullen we in Nederland in de toekomst vaker te maken krijgen met wateroverlast en overstromingen. Nederland bereidt zich hier al op voor, maar de vraag is of die voorbereidingen voldoende zijn om onze huizen in de toekomst droog te houden. In deze story vertellen deskundigen of het slim is om huizen te blijven bouwen in laaggelegen gebieden en hoor je of je meteen een noodpakket in moet slaan.

Man kijkt vanuit zijn raam naar water dat tot het raam komt.

Staat jouw huis straks onder water?

En je weet het!

Om onze voeten in de toekomst droog te houden denken deskundigen dat het vooral belangrijk is om niet tegen het water te strijden maar ermee samen te werken, zoals waterbestendig bouwen. Alleen op die manier kunnen we de kwetsbare delen van Nederland beschermen tegen het water uit zeeën en rivieren.

Ook interessant om te weten