Wat is klimaatverandering?

... en je weet het

Wat is klimaatverandering?

hittegolven in Nederland extreem weer
Extreem hete zomers, zware stormen en het ene weerrecord na het andere.
Ook in Nederland voelen we steeds meer de gevolgen van klimaatverandering.

Het klimaat is in de geschiedenis al vaker veranderd. Vulkaanuitbarstingen en meteorietinslagen zorgden in het verleden voor wereldwijde temperatuurschommelingen.

Maar dit keer is het anders. De temperatuurstijging gaat dit keer veel sneller. Dat komt door ons; de mens.
Sinds de industriële revolutie in 1850 stoten we steeds meer broeikassen uit. Dat komt doordat we op grote schaal gas, olie en kolen verbranden en gebruiken in fabrieken, maar ook om ons huis te verwarmen of auto te rijden. 
Bij al die verbrandingen komen broeikasgassen vrij, zoals methaan, lachgas en de grootste boosdoener; koolstofdioxide (CO2).
Door een toename van deze broeikasgassen stijgt de temperatuur op aarde. Dit fenomeen heet het broeikaseffect. Clipphanger legt uit hoe dit precies werkt...

1:22 min

Ontbossing versterkt ook dit broeikaseffect. Bomen slaan CO2 op en als mensen deze omhakken, kan die CO2 vrijkomen. Deze uitstoot draagt weer bij aan de opwarming van de aarde.

In de afgelopen 130 jaar steeg de gemiddelde temperatuur op aarde met 1 graad. In Nederland zelfs met 1,7 graden. 

Dat lijkt weinig. Maar 1 graad opwarming heeft grote gevolgen. 
We zien dat hierdoor ijs op de Noordpool smelt, koraal afsterft en extreem weer toeneemt; overstromingen, hittegolven en lange droogtes.

Het probleem is: klimaatverandering gaat ogenschijnlijk langzaam. Daarom zijn we ons vaak niet bewust van die veranderingen.

Robbert Dijkgraaf
wetenschapper
Sacha de Boer ziet in Spitsbergen op de Noordpool wel direct hoe snel het kan gaan…

2:04 min

Als we in dit tempo blijven doorgaan met de uitstoot van broeikassen dan kan in deze eeuw de temperatuur stijgen met 1,1 tot wel 6,4 graden.

Hoe meer de temperatuur stijgt hoe groter de gevolgen: 

  • De zeespiegelstijging maakt gebieden onbewoonbaar
  • Extreme weersomstandigheden zorgen voor tekort aan voedsel en drinkwater
  • Dier- en plantsoorten sterven uit
  • Oceanen verzuren en hierdoor sterven vissen en koraal
  • Bosbranden nemen toe
De kans is groot dat het klimaat dan een kantelpunt bereikt. In het volgende fragment zie je dat het klimaat na zo’n kantelmoment niet meer kan herstellen….

2:23 min

Willen we dit voorkomen dan mag de temperatuur niet meer stijgen dan 1,5°C.
Dat kan alleen door de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen drastisch te beperken. Lukt dat niet dan verwachten wetenschappers dat veel gebieden onbewoonbaar zullen worden. 

En je weet het!

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu.

auteur

Door Niki Ipenburg

Redacteur

Ook interessant

om te weten

Wil je nog meer?

Blijf op de hoogte met de
wekelijkse nieuwsbrief
Volg NPO Kennis op:

En je weet het!

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu.

auteur
Door Niki Ipenburg
Redacteur