Wat is een klimaatvluchteling?

... en je weet het