Wat is een klimaatvluchteling?

... en je weet het

klimaatvluchteling vlucht voor het opkomende water stijgende temperaturen

Wat is een klimaatvluchteling?

klimaatvluchtelingen klimmen op het door voor de overstroming
We kennen allemaal de beelden van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of hongersnood. Maar mensen die vluchten vanwege het klimaat? Daar zijn we niet aan gewend. Toch zijn ze er al.
Door de opwarming van de aarde zullen grote delen van de wereld uitdrogen of overstromen. Hierdoor zullen steeds meer mensen hun huis moeten ontvluchten en op zoek moeten naar een veilige plek.
Sinds 2008 vluchten jaarlijks 26,4 miljoen mensen voor de effecten van klimaatverandering.

Klimaatvluchtelingen vluchten voor de volgende effecten:

  • Zeespiegelstijging
  • Verwoestijning
  • Extreem weer
  • Oceaanverzuring
  • Bosbranden
Hierdoor kan je tekort hebben aan water en voeding, maar is het ook mogelijk je woning, werk en inkomen te verliezen. Zoals in Somaliland, waar boeren hun vee voor hun ogen zien sterven…

1:34 min

Op de vlucht slaan omdat je huis wegspoelt of oogst mislukt, is tot nog toe nergens in de wereld een geldige reden om asiel te krijgen.
Een vluchtelingenstatus krijg je alleen als je vlucht voor geweld of voor vervolging vanwege ras, politieke voorkeur, seksuele geaardheid of religie.
Toch probeerden inwoners van de eilandgroep Kiribati een vluchtelingenstatus te krijgen in Nieuw-Zeeland. De stijgende zeespiegel is een bedreiging voor het wonen op Kiribati.

2:04 min

De inwoners van Kiribati kregen geen vluchtelingenstatus. Maar ze hebben wel de eerste stappen gezet voor internationale erkenning van klimaatvluchtelingen.

Wat vind jij? Moeten we hen officieel erkennen als ‘vluchtelingen’?

Klimaatvluchtelingen zijn er niet alleen in Afrika of Azië. Ook in  Westerse landen slaan mensen op de vlucht: denk aan bosbranden in Australië en de VS en overstromingen in Frankrijk en Italië.
Rijke landen hebben geld om de gevolgen te beperken. Ze bouwen bijvoorbeeld dijken tegen opkomend water. Armere landen hebben hier meestal geen geld voor, terwijl juist zij het zwaarst getroffen worden.
Zo ligt Bangladesh net als Nederland ver onder de zeespiegel. Maar daar ontbreekt geld voor hoge dijken en waterkeringen en dat heeft grote gevolgen... 

2:06 min

De VN verwacht dat in 2050 maar liefst 50 tot 200 miljoen mensen op de vlucht zullen zijn vanwege klimaatverandering.

En je weet het!

Anderen het laten weten?

auteur

Door Niki Ipenburg

Redacteur

Ook interessant

om te weten

Wil je nog meer?

Blijf op de hoogte met de
wekelijkse nieuwsbrief
Volg NPO Kennis op: