Wat is het nut van dierentuinen?

reuzenpanda in ouwehands dierenpark
Wat is het nut van dierentuinen?

Gepubliceerd: 16-3-2017

Laatste update: 26-01-2023

Machtige leeuwen, schattige aapjes en levensgevaarlijke slangen van dichtbij bekijken, kinderen kunnen er geen genoeg van krijgen. Maar dieren in gevangenschap houden heeft natuurlijk ook een keerzijde. Wat is de functie van dierentuinen? En hoe ziet de dierentuin van de toekomst eruit?

Waar komt de dierentuin vandaan?

Het houden van exotische dieren is iets dat de mens al duizenden jaren doet. Farao's uit het oude Egypte houden katachtigen als huisdier, en de oude Grieken en Romeinen gebruiken dieren als statussymbool van macht en zetten tijgers in bij gladiatorgevechten. Na de oudheid ontstaan in Europa voorlopers van de dierentuin. Zogeheten menagerieën: privécollecties van dieren van een rijke en machtige aristocraat of koning, die de dieren houden voor status en vermaak.

In de loop van de achttiende eeuw ontstaan de eerste dierentuinen in Europa: dat zijn menagerieën die rijke vorsten openen voor het grote publiek. De oudste nog bestaande dierentuin ter wereld is Tiergarten Schönbrunn in Wenen. Die wordt in 1752 opgericht in de tuinen van het voormalig keizerlijk paleis Schönbrunn.

De Schönbrunner Tiergarten te Wenen is de oudste dierentuin van de wereld en opgericht in 1752.

De oudste dierentuin van Nederland is Artis, in Amsterdam. Artis wordt in 1883 opgericht als Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra (kortweg: Artis) door een boekhandelaar, commissionair en horlogemaker. Vanaf de oprichting is het doel de natuur zowel in levende als niet-levende vorm dicht bij de burgers te brengen. Ze kopen een terrein in de Plantagebuurt en bouwen er gebouwen en tuinen. De eerste dieren zijn apen, herten, papegaaien en een Surinaamse boskat. In de eerste jaren mag alleen de rijke elite die het park financieel steunt Artis bezoeken, maar al snel is ook de minder rijke burger welkom. Een trend die in de meeste Europese dierentuinen te zien is.

Inmiddels zijn er wereldwijd zo'n drieduizend (grote) dierentuinen, waarvan 250 in Europa. Nederland heeft voor zo'n klein land relatief veel dierenparken, dierentuinen en reptielenhuizen: er zijn vijftien grote dierentuinen die 10,5 miljoen bezoekers per jaar trekken. Daarnaast zijn er op zo'n veertig andere plekken, in kleinere dierenparken, dieren te zien.

Wat is een goede dierentuin?

Sommige mensen zijn per definitie tegen het houden van dieren in gevangenschap, dus voor hen bestaat er niet zoiets als een goede dierentuin. Toch is er een onderscheid te maken tussen verantwoordelijke en nalatige dierentuinen. In Nederland zijn alle bekende dierentuinen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD). Die heeft criteria opgesteld waar een goede dierentuin aan moet voldoen.

tijgertweeling

De Sumatraanse tijgertweeling Tess en Nonja maakt kennis met bezoekers in Burgers Zoo.

Dierenwelzijn
Een dierentuin moet dieren hun primaire levensbehoeften bieden: voedsel, water en licht. Verder moeten ze over een schoon verblijf beschikken, voldoende kunnen bewegen en een omgeving hebben die lijkt op de natuurlijke leefomgeving  van het dier. De basisgedachte is dat de dieren niet alleen kunnen overleven, maar het ook naar hun zin hebben en zoveel mogelijk natuurlijk gedrag vertonen.

Natuurbescherming als doel
Dierentuinen die aangesloten zijn bij de NVD moeten zich naast vermaak óók bezighouden met fokprogramma's, educatie en onderzoek. Dit in tegenstelling tot 'traditionele' dierentuinen, die zich enkel bezighouden met vermaak.

breedlipneushoorn van burgers zoo

Vince, de breedlipneushoorn van Burgers Zoo, wordt in een container vervoerd naar het Franse Thoiry om daar deel te nemen aan een Europees fokprogramma.

Wat is het nut van dierentuinen?

Of dierentuinen nut hebben, daar zijn de meningen over verdeeld. Dierentuinen zijn er van oudsher puur voor vermaak en ontspanning. In de meeste dierentuinen kan de bezoeker zien hoe de dieren gevoerd worden. En in sommige dierparken worden speciale shows met de dieren gegeven, zoals in het Dolfinarium waar voorstellingen zijn met dolfijnen, zeeleeuwen en walrussen. De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) vindt echter dat dierentuinen enkele belangrijke bestaansredenen hebben.

Educatief
Als je naar de dierentuin gaat, leer je van alles over de dieren. Je ziet hoe ze zich bewegen, hoe ze eten, hoe ze zich voortplanten enzovoorts. Dierentuinen hebben dus een educatieve waarde, aldus de dierentuinen zelf. Door dieren te zien en over ze te leren, krijgen mensen meer liefde en respect voor de natuur, zo luidt het idee.

Volgens sommigen zit daar juist ook een gevaar: doordat mensen zien dat de dieren in dierentuinen leven zouden bezoekers lakser kunnen worden over dieren in het wild (omdat ze in dierentuinen toch wel 'beschermd' worden). En volgens de Partij voor de Dieren suggereren dierentuinen dat het gerechtvaardigd is om dieren in gevangenschap te houden. Veel educatiever is het om een natuurdocumentaire te kijken, want dan zie je dieren echt in het wild en in hun natuurlijke habitat, zegt de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

Dolfinarium Harderwijk

Veertien mannelijke (show)dolfijnen verblijven samen in een klein bassin, een bassin dat niet op de plattegrond staat.

Een medewerker van het dolfinarium laat de dolfijnen aan hun trekken komen: voortplanting in het dolfinarium gaat niet op een natuurlijke manier. 

Volgens dierendeskundige Midas is het houden van dolfijnen in gevangenschap "het slechtste idee ooit", en is het dolfinarium "niet meer dan een circus".

Natuurbehoud, fokprogramma's en studie
Dierentuinen vinden dat ze een belangrijke rol hebben als het gaat om het behoud van diersoorten. Ze doen bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek naar zowel gedrag als geneeskunde, waardoor dieren in het wild beter geholpen kunnen worden. 

Ook houden dierentuinen regelmatig dieren die in het wild bedreigd zijn, en laten nieuwe dieren geboren worden door middel van fokprogramma's. In sommige gevallen worden die dieren zelfs teruggeplaatst in het wild. Een voorbeeld is het gouden leeuwaapje, dat in de jaren zestig met uitsterven wordt bedreigd. Door fokprogramma's leven er nu weer meer dan duizend gouden leeuwaapjes in Brazilië. Ook het herstel van de przewalskipaarden op de Mongoolse steppen is een succes. In 1960 sterft het dier uit in het wild, en wordt er met een kleine groep paarden gefokt in dierentuinen. In 1990 wordt er een groep in het wild uitgezet, en hoewel de populatie nog klein is, groeit die langzaam.

Inmiddels worden ongeveer negen van de tien dieren in dierentuinen gehaald uit fokprogramma's, en dus veel minder uit het wild. Zo zijn de dierentuinen 'zelfvoorzienend.' Maar ook hier klinken weer kritieken: volgens sommigen is er nauwelijks tot geen bewijs dat dierentuinen een essentiële rol vervullen in het behoud van diersoorten, zo betoogt bijvoorbeeld hoogleraar duurzame ontwikkeling Pim Martens in een opiniestuk in Trouw.

reuzenpanda in ouwehands dierenpark

Panda Xing Ya is één van de panda's in Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

Een voorbeeld is de reuzenpanda: vierhonderd werden er gefokt in gevangenschap. Daarvan zijn er vijf in het wild uitgezet, en leven er nog maar drie. De vraag is of dat daadwerkelijk bijdraagt aan het behoud van een bedreigde diersoort in het wild. Volgens critici is een bijkomend probleem van de fokprogramma's dat je mensen het gevoel geeft dat de dieren toch wel gered worden, een soort schijnzekerheid waardoor mensen zelf minder bewust zouden gaan leven.

Een van de bedreigde diersoorten die dierentuinen met een fokprogramma proberen te redden is de noordelijke witte neushoorn. Door de aanhoudende jacht van stropers is het dier namelijk helemaal verdwenen in het wild. In 1975 wordt de eerste neushoorn naar een Tsjechische dierentuin gebracht, veertig jaar lang proberen ze het dier te redden van de totale ondergang.

Eén van de laatste witte neushoorns woont in een dierentuin in Tsjechië. De diersoort sterft uit omdat de laatste twee vrouwtjes onvruchtbaar zijn.

Wat zeker is, is dat de fokprogramma's voor vers bloed in de dierentuinen zorgen. In de dierentuinen worden steeds nieuwe babydieren geboren, die de dierentuinen onderling 'ruilen’. Zo is er veel jonge aanwas, wat goed is voor de bezoekersaantallen. Zo zou een baby-olifantje goed zijn voor 50.000 bezoekers, aldus een ex-directeur van Artis.

Het kleine Afrikaanse olifantje Madiba is geboren in Safaripark Beekse Bergen.

Waarom doden dierentuinen gezonde dieren?

Begin 2014 wordt het romantische beeld van dieren kijken in de dierentuin opgeschrokken door het doden van de kleine giraffe Marius. Het kerngezonde achttien maanden oude dier wordt in de dierentuin in Kopenhagen door de kop geschoten en voor toekijkend (deels jong) publiek aan de leeuwen gevoerd. De twintigduizend handtekeningen die zijn verzameld om het jonge dier in leven te houden waren tevergeefs.

In de dierentuin van Kopenhagen wordt de gezonde giraffe van achttien maanden afgemaakt om overpopulatie en inteelt te voorkomen. 

Wat iedereen zich na deze actie natuurlijk meteen afvraagt is: waarom zou een dierentuin een gezond dier doden? "Om ongezonde dieren te voorkomen," was het antwoord. In het fokprogramma EAZA, waar de dierentuin in Kopenhagen lid van is, zijn te veel giraffen met dezelfde genen. Als Marius zich zou gaan voortplanten zou dat inteelt zijn, met ongezonde giraffen tot gevolg. Marius moest dus worden gedood om een gezonde toekomstige giraffenpopulatie te krijgen. Anticonceptie gebruiken was volgens de dierentuin geen optie, omdat dat het natuurlijke paringsgedrag van de beesten beïnvloedt. En dat zou weer ten koste gaan van dierenwelzijn, aldus de dierentuin. Vrijlaten kon ook niet, omdat er weinig kans tot overleving is voor het dier in het wild. Het aanbod van een ander dierenpark om Marius op te nemen sloeg de dierentuin af, "omdat ze tot dat moment nog geen giraffe hadden gehad."

Giraffe Marius geslacht

autopsie van girafje marius

Eerst vindt de publiekelijke autopsie van girafje Marius plaats. 

Gevoerd aan de leeuwen

Daarna wordt girafje Marius gevoerd aan de leeuwen. 

Het laatste restje

Het laatste restje Marius wordt opgehangen in de kooi van de apen. 

Het is voor velen moeilijk te geloven dat dit de meest diervriendelijke oplossing is. En dat het dier publiekelijk in stukken wordt gesneden en onder de ogen van een overwegend jong publiek aan de leeuwen wordt gevoerd jaagt velen de stuipen op het lijf. De dierentuin zelf is hier juist trots op, omdat het een bijzondere kans is voor kinderen om de anatomie van een giraffe van dichtbij te zien.

Na de dood van Marius is er veel ophef. Toch is het doden van gezonde dieren vrij normaal, zo blijkt. In Europese dierentuinen worden jaarlijks duizenden gezonde dieren afgemaakt, waarvan honderden grote dieren zoals leeuwen, tijgers en beren. Maar: dat doden gebeurt meestal achter de schermen.

De heer Damen was van 2002 tot 2010 coördinator van het Europees fokprogramma voor giraffen en sprak de directeur van de dierentuin van Kopenhagen.

Ook Burger's Zoo verklaart dieren te doden, maar dan met een spuitje. Het nadeel is dat je de dieren nadien niet kunt voeren aan andere dieren, omdat er gif in het lichaam van het kadaver zit.

Hoe zie je of een dier ongelukkig is?

Als een ijsbeer loopt te ijsberen, een giraffe onophoudelijk aan het hek likt of een olifant steeds op dezelfde manier zijn slurf heen en weer zwaait, weet je dat het niet goed is. Dat doen de dieren namelijk uit frustratie of stress. Stereotiep gedrag heet dat: herhaaldelijk en dwangmatig gedrag zonder duidelijk doel. Dit gedrag wordt als abnormaal gezien omdat het niet bij dieren in het wild voorkomt en wel bij dieren in gevangenschap.

Over het algemeen geldt dat dieren die in de natuur lange afstanden afleggen – zoals orka's, olifanten, en ijsberen – meer risico lopen om 'last' te krijgen van gevangenschap. 

Dieren die in het wild grote afstanden afleggen tonen in gevangenschap vaak stereotiep gedrag.

Het gedrag komt dus doordat de dieren niet in hun natuurlijke leefomgeving verkeren. Het kan helpen om meer ruimte te bieden in omstandigheden die meer op de natuurlijke habitat lijken, maar voor dieren die normaal grote afstanden afleggen is dat moeilijk te realiseren.

In 2010 wordt een trainster in het water getrokken door een orka en ze verdrinkt binnen een paar minuten. Wat is de oorzaak van het agressieve gedrag van orka Tilikum?

Uit Brits onderzoek uit 2008 blijkt dat olifanten in dierentuinen veel minder oud worden dan olifanten in het wild. Zo leven Afrikaanse olifanten in de dierentuin ongeveer negentien jaar, terwijl ze in het wild gemiddeld 56 jaar worden. Verder komen ziektes, kreupelheid en onvruchtbaarheid vaker voor bij olifanten in gevangenschap. Ook hebben olifanten vaker tuberculose en herpes.

Critici zeggen dat het onderzoek een verkeerd beeld geeft, omdat het de cijfers van dierentuinen in de afgelopen honderd jaar bekijkt. De afgelopen twintig jaar zouden de omstandigheden in de dierentuinen dusdanig verbeterd zijn dat de olifanten in dierentuinen veel ouder worden.

olifant mumba

Olifant Mumba is op vierjarige leeftijd overleden in dierentuin Artis.

2015 was overigens wel een slecht jaar voor de olifanten in Europese dierentuinen: in dat jaar stierven er negen jonge olifanten, waaronder het jonge olifantje Mumba (4 jaar). De schatting is dat zestig tot zeventig procent van de sterfgevallen wordt veroorzaakt door herpes, een ziekte waar nog geen vaccin tegen is en waar jonge olifanten snel aan bezwijken.

De controle op Europese dierentuinen lijkt in elk geval wel beter geregeld dan in bijvoorbeeld Amerika en Azië. Een bekend voorbeeld is Surabaya Zoo in Indonesië. Daar is het sterftecijfer heel hoog en worden de dieren niet goed behandeld. Toch grijpt de SEAZA (South East Asian Zoo Association) niet in, en zijn de omstandigheden in andere Aziatische dierentuinen nog steeds ondermaats.

beer in de dierentuin

Hoe ziet de dierentuin er in de toekomst uit?

Vroeger waren dierentuinen puur ter vermaak, en werden dieren opgesloten in kleine ruimtes. Ook al is er sinds die tijd is veel veranderd in dierentuinen, de vraag blijft nog wel: moeten dierentuinen überhaupt wel bestaan? Dierentuinen zelf vinden natuurlijk van wel, die zien een belangrijke educatieve rol en bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek en natuurbehoud. Toch zijn er ook dierentuinen die dat anders zien. Costa Rica besluit in 2013 alle dierentuinen te sluiten, en de dieren vrij te laten of een natuurlijk habitat te geven, zoals bosreservaten. En in 2015 laat Buenos Aires weten de dierentuin te sluiten "omdat het niet meer van deze tijd is."

Of we de dierentuinen in Nederland ook moeten sluiten, is een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Wel is het zo dat de omstandigheden in Nederlandse dierentuinen veel beter zijn dan in plekken als Costa Rica en Buenos Aires, waar er minder goed voor de dieren wordt gezorgd. De tijd van grote collecties dieren in kleine kooien is wel voorbij. De elf miljoen bezoekers van de veertien grootste Nederlandse dierenparken zien steeds meer dieren in een grotere ruimte waarin zij meer natuurlijk gedrag kunnen vertonen: graven, zwemmen of nesten bouwen. De ontwikkeling om de dierentuin te ontwikkelen tot attractiepark is tot nu toe geen succes gebleken. Wildlands, de opvolger van dierentuin Emmen in 2016, besluit in 2019 de miljoenenverliezen te keren door zich minder op de attracties en weer meer op de dieren te richten.

cheeta

Een cheeta onder narcose voor medische controles voordat zij op transport gaat.

Als we besluiten de dierentuinen open te houden dan moeten er in de toekomst minder soorten dieren per dierentuin zijn, zodat de dieren die er zijn meer ruimte hebben en in een natuurlijke omgeving kunnen leven. Zo volgt de directeur van Artis een zogeheten uitsterfbeleid: als een dier sterft dat het niet goed doet in de dierentuin, wordt dat dier niet meer vervangen.

En daarnaast: in de ideale dierentuin worden vooral dieren gehouden waarvan het leven in het wild onder druk staat. Dat betekent dat populaire dieren, zoals de olifant en de zeeleeuw, vervangen worden door dieren die het moeilijk hebben in het wild. De dierentuin als opvangcentrum dus.

Ook de bekende chimpansee-specialist Jane Goodall ziet daar wel wat in. Chimpansees hebben het namelijk steeds moeilijker in het wild. Hoe treurig het ook is, de dierentuin kan volgens haar weleens de meest veilige plek op aarde worden.

Jane Goodall bestudeert chimpansees die met uitsterven worden bedreigd. Is de dierentuin een vluchthaven voor bedreigde diersoorten?

Zijn dierentuinen dierenmishandeling?

In het kort

  • Het houden van exotische dieren is van alle tijden. Van farao's tot de Grieken en Romeinen. De oudste dierentuin in Europa is Tiergarten Schönbrunn in Wenen uit 1752.

  • In Nederland heeft de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) criteria opgesteld waar een goede dierentuin aan moet voldoen. Maar voor tegenstanders van het houden van dieren in gevangenschap bestaat er niet zoiets als een goede dierentuin. 

  • Dierentuinen zijn er van oudsher puur voor vermaak en ontspanning. Maar het is ook educatief; je leert er veel over dieren. Ook kunnen ze een rol spelen bij het behoud van diersoorten.

  • In Europese dierentuinen worden jaarlijks veel gezonde dieren afgemaakt om ongezonde dieren te voorkomen. Het doden gebeurt meestal achter de schermen.

  • Of dieren ongelukkig zijn valt af te lezen aan stereotiep gedrag. Herhaaldelijk en dwangmatig gedrag zonder duidelijk doel wordt als abnormaal gezien omdat het niet bij dieren in het wild voorkomt en wel bij dieren in gevangenschap.

  • Costa Rica besluit in 2013 alle dierentuinen te sluiten en dieren een natuurlijke habitat zoals  bosreservaten te geven. In Nederlandse dierentuinen is meer ruimte voor dieren gecreëerd.

En je weet het!

Anderen het laten weten?

Ook interessant

om te weten