Wat is een asielzoeker?

moeder en dochter op weg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel

Gepubliceerd: 31-05-2024

Laatste update: 04-06-2024

Een asielzoeker is iemand die op de vlucht is en asiel heeft aangevraagd in een ander land. Je wacht dan nog op een beslissing of je daar wel of niet mag blijven. Die beslissing wordt gemaakt op basis van wetten en verdragen, zoals het VN Vluchtelingenverdrag. Je krijgt volgens de regels asiel als je officieel als vluchteling wordt gezien, bijvoorbeeld omdat je vlucht vanwege een oorlog. In deze serie ontdek je waarom mensen soms op de vlucht moeten slaan en waar ze heen vluchten, wat het verschil is tussen een asielzoeker, vluchteling en een statushouder en hoe asielzoekers in Nederland worden opgevangen.

Redacteur: Manon Vonkeman

Wat is een asielzoeker?

1

Wanneer ben je vluchteling?

In het Vluchtelingenverdrag van de VN, dat meer dan 150 landen hebben ondertekend, is vastgelegd wanneer je officieel als vluchteling wordt gezien en dus recht hebt op asiel. Simpel gezegd ben je een vluchteling als is vastgesteld dat je terecht bang bent voor vervolging in je eigen land of als je vlucht voor een oorlog. In deze story zie je waarom mensen soms moeten vluchten, waar de meeste mensen heen vluchten en wat de internationale afspraken zijn over vluchtelingen en asiel.

vluchtelingen na een gevaarlijke reis over zee

Wanneer ben je vluchteling?

2

Wie bepaalt de plek van een azc?

Iedereen die naar Nederland vlucht, wordt eerst opgevangen in een asielzoekerscentrum (AZC). Daar wachten ze af of ze mogen blijven. Gemeentes bepalen samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de locatie van zo’n asielzoekerscentrum. Hoe dat precies gaat, ontdek je in deze story.

Man ingepakt in warme kleding in Ter Apel.

Wie bepaalt de plek van een azc?

3

Wat zijn statushouders?

In Nederland gebruiken we het woord ‘statushouders’ voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het is dus bewezen dat ze vluchteling zijn. Daarom hebben ze recht op asiel. Vanaf het moment dat iemand statushouder is, kan die persoon in Nederland wonen, studeren, werken en een nieuw leven opbouwen. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat statushouders een woning krijgen. Kom hier meer te weten over de asielprocedure in Nederland en lees waar je recht op hebt als statushouder.

asielzoekers in Nederland

Wat zijn statushouders?

4

Hoe ging Nederland vroeger om met vluchtelingen?

Door de geschiedenis heen heeft Nederland vluchtelingen uit verschillende landen opgevangen. Lange tijd waren daar weinig regels over. De overheid bepaalde zelf wie er wel en niet opgevangen werd en op welke manier dit ging. Pas na de Tweede Wereldoorlog veranderde dat. In deze story ontdek je meer over de vluchtelingen die de afgelopen eeuw naar Nederland zijn gekomen en hoe ze werden opgevangen.

Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog

Hoe ging Nederland vroeger om met vluchtelingen?

En je weet het!

Dit betekenen de termen asielzoeker, vluchteling en statushouder.

  • Een asielzoeker is iemand die op de vlucht is en in een ander land asiel heeft aangevraagd. Niet iedere asielzoeker is (officieel) een vluchteling.
  • Je bent vluchteling als is vastgesteld dat je terecht bang bent voor vervolging in je eigen land of als je vlucht voor een oorlog.
  • Een statushouder is iemand die naar Nederland is gevlucht en hier een verblijfsvergunning heeft gekregen. Het is dus bewezen dat je een vluchteling bent.
auteur

Door Manon Vonkeman

Ook interessant om te weten