Opvangcrisis in Nederland

Opvangcrisis in Nederland serie

Er is een grote crisis in de opvang van asielzoekers in Nederland. Voor hen is geen plaats in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers worden ondergebracht in tenten en sportscholen. Honderden van hen moesten de afgelopen maanden noodgedwongen in de open lucht of op stoelen slapen. Door deze crisis zijn er oproepen geweest om asiel in Nederland stop te zetten. Voor het kabinet is de crisis aanleiding om maatregelen te nemen om de instroom van asielzoekers te beperken. Een daarvan is dat de statushouders hun gezinsleden pas laten overkomen als ze in Nederland een woning hebben gevonden. Pas als dat na vijftien maanden nog niet is gelukt, krijgen de familieleden alsnog een visum. In deze serie beantwoorden we de belangrijkste vragen met betrekking tot deze crisis.

Opvangcrisis in Nederland

1

Waar gaat het mis in de opvangcrisis?

Wanneer er te weinig plek is voor het aantal vluchtelingen dat zich in Nederland meldt is er sprake van een opvangcrisis. De asielprocedure duurt hierdoor veel langer dan moet en zorgt in bepaalde gevallen voor onzekere en onveilige situaties voor de mensen die zich melden.

Openingsafbeelding_opvangcrisis

Waar gaat het mis in de opvangcrisis?

2

Waarom wordt er gesproken over een asielstop?

Naar aanleiding van de opvangcrisis in 2022 spreken steeds meer mensen over een ‘asielstop’. Maar waarom pleiten mensen hiervoor ondanks dat het niet zomaar kan in Nederland?

Openingsafbeelding_nederlandse_grens

Waarom wordt er gesproken over een asielstop?

3

Is gezinshereniging straks nog mogelijk?

Als je een verblijfsvergunning krijgt, heb je recht om gezinshereniging aan te vragen. Als dit wordt goedgekeurd, mogen je man of vrouw en kinderen onder de 18 jaar naar Nederland komen. Maar dit wil het kabinet veranderen. Om de opvangcrisis te verhelpen wil het kabinet gezinshereniging tijdelijk stopzetten.

1_gezinshereniging_schiphol_ara

Is gezinshereniging straks nog mogelijk?

4

Hoe vraag je asiel aan in Nederland?

Als je op de vlucht bent voor oorlog en onderdrukking ga je op zoek naar een veilige plek. Je kunt asiel aanvragen in een veilig land op zoek naar bescherming. Maar hoe vraag je asiel aan? Waar moet je heen? En wat gebeurt er na je eerste aanvraag?

1_ Ter Apel

Hoe vraag je asiel aan in Nederland?

5

Wat doet VluchtelingenWerk Nederland?

VluchtelingenWerk Nederland is een organisatie die zich inzet voor vluchtelingen en asielzoekers. Zij ondersteunen asielzoekers in de opvangcentra en vluchtelingen die een nieuw bestaan opbouwen in gemeenten.

Twee mannen drinken koffie

Wat doet VluchtelingenWerk Nederland?

6

Wat doet het COA?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland.

2_coa_locatie

Wat doet het COA?

En je weet het!

Anderen het laten weten?

auteur

Door Somer Al Abdallah

Redacteur