Wat is huiselijk geweld?

arm wordt vastgepakt, iemand die te maken krijgt met mishandeling

Vaak weet je niet wat er zich allemaal achter de voordeur afspeelt. Er kunnen zich vervelende dingen voordoen, zoals een kind dat structureel wordt vernederd of een partner die wordt geslagen. Maar liefst 1,2 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder zijn in 2020 slachtoffer van huiselijk geweld. We spreken van huiselijk geweld als het geweld wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, zoals een partner, ex-partner, familielid of huisgenoot. Daarbij gaat het om verschillende soorten geweld, zoals lichamelijke en psychische mishandeling, seksuele mishandeling, stalking en verwaarlozing. In deze serie ontdek je meer over de vormen van huiselijk geweld.

Wat is huiselijk geweld?

1

Hoe herken je kindermishandeling?

Zo’n 3% van de Nederlandse kinderen is ooit mishandeld. Als kind word je bijvoorbeeld psychisch of lichamelijk mishandeld, zoals vernederd of geschopt door een ouder. Veel kinderen krijgen ook te maken met verwaarlozing. Je krijgt bijvoorbeeld te weinig eten of te weinig positieve aandacht. Dit heeft veel invloed op de ontwikkeling van een kind en kan ook op latere leeftijd voor ernstige mentale klachten zorgen. In deze story vertellen slachtoffers over hun persoonlijke ervaringen en de invloed hiervan op hun leven.

Hoe herken je kindermishandeling?

2

Hoe ziet partnergeweld eruit?

In Nederland zijn zo'n 76.000 vrouwen en 13.000 mannen het slachtoffer van structureel geweld door een partner of ex-partner. Partnergeweld kan verschillende vormen aannemen. Je kan onder andere lichamelijk, geestelijk en seksueel mishandeld worden. Het leven met zo'n gewelddadige partner kan grote gevolgen hebben. Welke gevolgen dit zijn en waarom het vaak moeilijk is om weg te gaan bij een agressieve partner ontdek je in deze story.

Hoe ziet partnergeweld eruit?

3

Wat is ouderenmishandeling?

Eén op de twintig thuiswonende ouderen in Nederland is slachtoffer van ouderenmishandeling. Denk bijvoorbeeld aan je oma of opa die wordt mishandeld door een familielid of bestolen door een verzorger. Ouderenmishandeling is een verzamelnaam voor vormen van mishandeling, verwaarlozing en financiële uitbuiting van een ouder persoon. Ouderen vormen een kwetsbare groep omdat ze meestal afhankelijk zijn van anderen. Daarnaast is het voor ouderen vaak moeilijk om uit te leggen wat ze ervaren omdat ze bijvoorbeeld dementerend zijn. Tot welke schrijnende gevallen dit kan leiden zie je in deze story.

Wat is ouderenmishandeling?

En je weet het!

Herken signalen van huiselijk geweld

Praten over huiselijk geweld kan lastig zijn voor omstanders, slachtoffers en plegers. Je durft als omstander misschien niet in te grijpen, omdat het privé voelt. Het kan voelen alsof actie ondernemen zinloos is of juist ellende veroorzaakt. Voor slachtoffers kan het ook moeilijk zijn om hulp te zoeken omdat ze soms niet zeker weten of wat ze ervaren huiselijk geweld is. Daarnaast ervaren veel slachtoffers schaamte, schuldgevoelens en onmacht. Als we beter signalen herkennen kan er sneller hulp ingeroepen worden, zodat huiselijk geweld eerder gestopt of voorkomen kan worden. 

Heb je zelf hulp nodig of heb je vermoedens van kindermishandeling? Ik vermoed huiselijk geweld geeft je informatie en via Veilig Thuis kan je advies vragen door (anoniem) contact op te nemen met een hulpverlener.

auteur

Door Marlies de Baare

Redacteur

Ook interessant

om te weten