Wat is huiselijk geweld?

arm wordt vastgepakt, iemand die te maken krijgt met mishandeling

Vaak weet je niet wat er zich allemaal achter de voordeur afspeelt. Kinderen worden geslagen, partners psychisch mishandeld en ouderen financieel uitgebuit. Maar liefst 1,2 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder zijn in 2020 slachtoffer van huiselijk geweld. We spreken van huiselijk geweld als het geweld wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, zoals een partner, ex-partner, familielid of huisgenoot. Daarbij gaat het om verschillende soorten geweld, zoals lichamelijke mishandeling, seksuele mishandeling, stalking en verwaarlozing. In deze serie ontdek je meer over de vormen van huiselijk geweld.

Wat is huiselijk geweld?

1

Hoe herken je kindermishandeling?

Zo’n 3% van de Nederlandse kinderen is ooit mishandeld. Als kind word je bijvoorbeeld psychisch of lichamelijk mishandeld, zoals geschopt door een ouder. Veel kinderen krijgen ook te maken met verwaarlozing. Je krijgt bijvoorbeeld te weinig eten of te weinig positieve aandacht. Dit heeft veel invloed op de ontwikkeling van een kind en kan ook op latere leeftijd voor ernstige mentale klachten zorgen. In deze story ontdek je meer over de verschillende vormen en gevolgen van kindermishandeling.

Hoe herken je kindermishandeling?

2

Hoe ziet partnergeweld eruit?

In Nederland zijn zo'n 76.000 vrouwen en 13.000 mannen het slachtoffer van structureel geweld door een partner of ex-partner. Partnergeweld kan verschillende vormen aannemen. Je kan onder andere lichamelijk, geestelijk en seksueel mishandeld worden. Zo’n gewelddadige relatie kan grote gevolgen hebben. In Nederland wordt er gemiddeld iedere 8 dagen een vrouw vermoord door een partner of ex-partner. Welke andere vormen van partnergeweld zijn er en waarom ga je niet weg bij een gewelddadige partner?

Hoe ziet partnergeweld eruit?

3

Wat is ouderenmishandeling?

Eén op de twintig thuiswonende ouderen is in Nederland slachtoffer van ouderenmishandeling. Denk bijvoorbeeld aan je oma of opa die wordt mishandeld door een familielid of wordt bestolen door een verzorger. Ouderenmishandeling is een verzamelnaam voor vormen van de mishandeling, verwaarlozing en financiële uitbuiting van een ouder persoon. Ouderen vormen een kwetsbare groep omdat ze meestal afhankelijk zijn van anderen. Daarnaast is het voor ouderen vaak moeilijk om uit te leggen wat ze ervaren omdat ze bijvoorbeeld dementerend zijn. Welke vormen van ouderenmishandeling er zijn en welke gevolgen deze hebben, zie je in deze story.

Wat is ouderenmishandeling?

En je weet het!

Anderen het laten weten?

auteur

Door Marlies de Baare

Redacteur

Ook interessant

om te weten