Hoe veranderen pandemieën onze wereld?

... en je weet het

Impact_openingsafbeelding

Hoe veranderen pandemieën onze wereld?

De coronapandemie heeft grote impact op onze samenleving.
Er zijn vaker pandemieën geweest en vaak waren zij een keerpunt in de geschiedenis. Soms kon een pandemie zelfs het einde van een beschaving betekenen. 
Bijvoorbeeld tijdens de twee pandemieën de ‘Plaag van Antoninus’ en de  ‘Pest van Cypriuanus’ in het Romeinse Rijk.
Tijdens deze uitbraken stierf een groot gedeelte van de Romeinse bevolking.
De militaire en economische macht van Rome werd ernstig verzwakt. Een onzekere tijd van rellen, opstanden en oorlogen brak aan voor het rijk.
Deze onrust kon niet meer worden gestopt en betekende uiteindelijk het einde van het rijk.
In de middeleeuwen was de uitbraak van de pest, 'de zwarte dood', een keerpunt in de Europese geschiedenis. Oude machtsverhoudingen kwamen te verschuiven.

1:10 min

De pest was een traumatische ervaring. Families, steden en staten werden verscheurd. 
Maar voor de overlevers brak er een betere tijd aan. De lonen stegen, er kwam land vrij en boeren kregen meer vrijheid.   
Pandemieën en infectieziekten hebben ook geleid tot verbeteringen in de volksgezondheid. Zo heeft de cholera bijvoorbeeld bijgedragen aan de aanleg van riolering en waterzuiveringen.
Ontdekkingen in de medische wetenschap stonden aan de basis van deze ontwikkelingen, de mens kreeg steeds meer vat op de onzichtbare vijand.

1:34 min

De dodelijkste pandemie van de moderne tijd was de Spaanse Griep (1918-19). Toen stierven er wereldwijd 50 miljoen voornamelijk jonge mensen aan een griepvirus.
Deze uitbraak maakte duidelijk dat iedereen getroffen kon worden door een ziekte. Na de uitbraak zag je voorzichtig de eerste publieke zorgstelsels ontstaan.
Ook nu zien we dat Covid-19 een grote invloed heeft op onze samenleving. Langzaam zijn er dingen aan het verschuiven. Hoe ziet de samenleving er straks uit?

1:17 min

Gaan we echt anders nadenken over bijvoorbeeld werk en klimaat?
Dat is nog onduidelijk. Wel is het zeker dat deze pandemie een blijvende indruk gaat achterlaten.

En je weet het!

Deze impact hebben pandemieën gehad.

Deze story is onderdeel
van de serie:

man in het ziekenhuis tijdens corona pandemie

Wat is een pandemie?

auteur

Door Jelle Baars

Redacteur

Ook interessant

om te weten

Wil je nog meer?

Blijf op de hoogte met de
wekelijkse nieuwsbrief
Volg NPO Kennis op:

En je weet het!

Deze impact hebben pandemieën gehad.

auteur
Door Jelle Baars
Redacteur