Welk effect heeft muziek op je?

... en je weet het