Welke discussie voeren abortusactivisten?

... en je weet het

En je weet het!

Er is in Nederland nog steeds veel discussie over abortus.