Waarom hebben we zo weinig betaalbare huizen? 1

... en je weet het

huren_zwart

Waarom hebben we zo weinig betaalbare huizen? 1

huren_groen
2 Nederland heeft een tekort van maar liefst 331.000 woningen.
Steeds meer mensen kunnen geen betaalbaar huis vinden. Voor veel woningzoekenden voelt de situatie uitzichtloos.

3 Lisa moest 8 keer verhuizen in 9 maanden tijd.

EenVandaag, AVROTROS

4 Het tekort heeft verschillende oorzaken:

  • Verkeerde inschattingen over de vraag naar woningen.
  • Politieke keuzes.
  • Een economische crisis.
  • Gebrek aan doorstroming.
5 Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderschat begin jaren 2000 hoeveel huishoudens een woning nodig hebben in de toekomst. 

6 Het aantal huishoudens dat we volgens de prognoses zouden hebben in 2040, hadden we in 2018 al bereikt.

Woningbouwspecialist Coen van Rooyen
7 Er is bijvoorbeeld in de schattingen te weinig rekening gehouden met arbeidsmigranten die naar Nederland kwamen.

1:43 min

8 Ook de overheid speelt een belangrijke rol in het woningtekort.
9 Minister Stef Blok heeft zelfs een heel ministerie dat zich bezighield met wonen opgeheven: het ministerie van Volkshuisvesting.

10 “Hij was van mening dat de woningmarkt af was, dat het niet meer nodig was.”

Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer
Radar, AVROTROS
11 Een maatregel die grote problemen veroorzaakte was de verhuurderheffing. Corporaties moesten extra belasting van miljarden euro’s per jaar afstaan aan de staat.

1:52 min

12 Woningcorporaties konden veel minder geld investeren in nieuwbouw. De overheid verwachtte dat ‘de markt’ het probleem wel op zou lossen.
13 Maar dat gebeurde niet. Huizen voor lagere inkomens leveren minder geld op en zijn dus niet aantrekkelijk voor huizenbouwers.
14 Bovendien viel door de bankencrisis van 2008 de bouw stil: het aantal opdrachten nam af, bouwbedrijven gingen failliet en veel bouwvakkers zochten ander werk.
Het woningtekort liep daardoor de jaren daarna verder op.

15 Al die oorzaken samen zorgden voor een “perfecte storm”.

Radar, AVROTROS

En je weet het!

Daarom is er een tekort aan sociale huurhuizen.

Wil je nog meer?

Blijf op de hoogte met de
wekelijkse nieuwsbrief
Volg NPO Kennis op:

En je weet het!

Daarom is er een tekort aan sociale huurhuizen.