Wat is een pandemie? (In het kort)

... en je weet het

PandemieKort_Opening

Wat is een pandemie? (In het kort)

Pandemieën beginnen vaak lokaal en verspreiden zich dan over de wereld.

Pandemieën kunnen ontstaan als er een aantal zaken samenkomen:

  • Mensen hebben nog geen immuniteit voor een nieuwe ziekte.
  • De ziekte is makkelijk overdraagbaar van mens-op-mens.
  • De ziekte ontstaat in dichtbevolkte gebieden.
  • De ziekte kan zich makkelijk over de wereld verspreiden door reis- en handelsverkeer.
Pandemieën zijn vaker voorgekomen en hebben vaak een grote impact op een samenleving.
Soms kan een pandemie het einde van een beschaving betekenen zoals in het Romeinse Rijk.
Andere pandemieën zorgen voor ontdekkingen in de wetenschap en volksgezondheid
Denk aan de aanleg van het riool en waterzuiveringen en de ontdekking van bacteriën en virussen.
Wetenschappers waarschuwen voor een nieuwe pandemie.
We wonen dicht op elkaar en reizen veel waardoor virussen makkelijk verspreiden.

Daarnaast,

komen we door de kap van regenwouden voor landbouw in contact met nieuwe ziekten.
Ook vormt de grootschalige veeteelt in Nederland een risico.
Gevaarlijke ziekten kunnen vanuit de veestapel op mensen overgaan. Dit zagen we in 2007 bij de Q-koorts van geiten.
Een volgende pandemie is te voorkomen.
Als we investeren in de wetenschap en ons consumptie- en reisgedrag veranderen.

En je weet het!

Dit is een pandemie.

auteur

Door Jelle Baars

Redacteur

Ook interessant

om te weten

Wil je nog meer?

Blijf op de hoogte met de
wekelijkse nieuwsbrief
Volg NPO Kennis op: