asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel
Opvangcrisis

Bekijk onze stories in samenwerking met Net in Nederland om de opvangcrisis in Nederland beter te begrijpen.

In Nederland is al geruime tijd sprake van een grote crisis in de opvang van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en vervolging. Voor wie in ons land asiel wil aanvragen bij aanmeldcentrum Ter Apel is geen plek. In de zomer van 2022 zijn honderden mensen hierdoor zelfs genoodzaakt om onder erbarmelijke omstandigheden buiten te slapen. De oorzaken van de crisis zijn velerlei. Grote azc's zijn de afgelopen jaren gesloten waardoor er een gebrek is aan een buffer in opvangcapaciteit. Er is te weinig personeel bij het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) waardoor de asielprocedure veel langer duurt dan de gestelde termijnen. Door het grote woningtekort kunnen statushouders met een verblijfsvergunning niet naar een sociale huurwoning verhuizen waardoor de doorstroom bij de eerste opvangcentra (azc's) staakt. In de collectie Opvangcrisis die NPOKennis in samenwerking met Net in Nederland heeft samengesteld, vind je veel informatie over de mensen die op de vlucht zijn geslagen voor oorlog en geweld in hun geboorteland en in Nederland asiel hebben gekregen. Ook krijg je inzicht in de procedures, vluchtelingenverdragen en de organisaties die zich met opvang van vluchtelingen bezig houden.